Klikk her for å søke

Optimere dekkenes veigrep

Dekkets veigrep er svært viktig for sikkerheten. Det varierer fra 1 til 10 på forskjellige dekk, avhengig av veioverflate, dekkprofil, men spesielt av veiforhold.

Det finnes altså flere mulige situasjoner:

Tørr vei

Det ideelle på tørr vei er å kjøre med glatte dekk, som F1. Disse dekkene kalles slickdekk. Jo bredere dekkene er, desto større kontaktflate er det, og dermed bedre veigrep.

Denne dekktypen er reservert til banekjørsel. Det er strengt forbudt å bruke dem til veikjørsel. Men det finnes semi-slickdekk som har noen riller, som gjør dem lovlige for veikjørsel.

Dekkleader.com har flere semi-slickdekk på lager:

Fordel: Veigrepet er kraftig forbedret, og bilen er som klistret til veien.
Ulempe: Understellet kan forvrenges hvis det ikke er solid nok.

Derfor er det viktig å være forsiktig. Tilpass med dekk som har mer eller mindre struktur og mer eller mindre bredde.

dekk på tørr vei

Våt vei

På denne type vei, er ikke veigrepet det viktigste, men dekkets kapasitet til å pumpe vekk vannet for å minske risikoen for vannplaning. Derfor er dekkmønsteret svært viktig. Her er V-mønster det absolutt mest effektive.

Fordel: Glimrende vannavledningsevne.
Ulempe: Mindre veigrep, da bredden på slitebanen blir redusert av mønsterdesign.

dekk på våt vei

Vei med snø

Denne type veioverflate er grunnen til mange uhell om vinteren. I visse ekstreme tilfeller blir det nødvendig å bruke snøkjetting eller piggdekk. Når temperaturen kommer ned på under 10 grader er det ikke lenger mulig å bruke sommerdekk. Da er det tryggere å skaffe seg vinterdekk.

Vinterdekk har lamellert dekkstruktur som sikrer optimalt veigrep.

Fordel: Lamellstrukturen på vinterdekkene sikrer et godt veigrep under vinterforhold. Med disse dekkene slipper man stress under kjøring på snødekt vei.
Ulempe: Denne dekktypen har et mindre godt veigrep på tørr vei. De slites også ut raskere hvis de brukes hele året.

dekk på vei med snø