Klikk her for å søke

Det viktigste om Vannplaning

En av dekkets hovedfunksjoner ved kjørsel på våt vei, er å kunne pumpe vennet vekk fra slitebanen.

Hvordan oppstår vannplaning?

Vannplaning (dekkslipp) oppstår når vannet trenger inn mellom dekket og veioverflaten. Det samler seg opp mellom rillene på dekket og danner en vannhinne. Når trykket blir for stor og når vannet ikke lenger kan pumpes vekk, vil føreren miste kontakt med veioverflaten, og kjøretøyet blir dermed umulig å styre

Hva kommer det av?

En av hovedårsakene til vannplaning er slitasje. Jo mer slitte dekkene dine er, jo mindre mønsterdybde har de, som gjør det vanskelig å pumpe vekk vannet. Kontaktflaten mellom dekk og vei (veigrepet) blir på denne måten minimal og risikoen for vannplaning øker. Dette gjelder særlig ved bremsing, endring av retning eller ved akselerasjon.

Analyse av de forskjellige faser før vannplaning
vannplaning
Fase 1
Moderat regn, stabil hastighet: Begrenset risiko for vannplaning. Effektiv pumping av vann og kontaktflaten mellom slitebane og vei er dermed optimal.
Fase 2
Lav pumpeevne, høy hastighet, større og større vannansamling. Det blir vanskeligere for dekket å pumpe vekk vannet.
Fase 3
Rulleflaten er oversvømt, og en stor vannhinne oppstår mellom vei og dekkoverflate. Vannet blir ikke lenger pumpet vekk. Dekket har ikke lenger noe veigrep og sklir.

Konsekvenser av dekk med for lavt trykk

Et dekk med for lavt trykk øker risiko for vannplaning.

Dekktrykk Hastighet Forklaring
2.4 bar (35psi) 0 km/t Hele slitebanen (den mørke delen på bildet) er i kontakt med bakken.
2.4 bar (35 psi) 100 km/t Kontaktflaten er redusert, men vannet pumpes ut takket være mønsteret på dekket.
2 bar (30 psi) 100 km/t Dekkoverflatens kontakt med bakken er redusert. Høy risiko for vannplaning.
1.7 bar (25 psi) 100 km/t Vannet siver inn under dekket, som nesten ikke lenger er i kontakt med bakken. Dette er vannplaning. Kjøretøyet er ikke mulig å styre.