Klikk her for å søke

UTQG klassifisering

Denne klassifiseringen karakteriserer dekket i forhold til yteevnen. UTQG-merkingen finnes på dekksiden.

utqg klassifisering

Treadwear: Slitasjeindeks for slitebanen.

Denne indeksen forteller om slitasjehastighet på slitebanen. Testen blir gjort på en avstand på omtrent 10 000 km.

Indeksverdien ligger mellom 60 og 620 med 100 som referansepunkt.

  • Et dekk med en indeks på 50 vil slites dobbelt så raske som et dekk med en indeks på 100
  • Et dekk med en indeks på 150 vil slites halvannen gang saktere enn et dekk med en indeks på 100.

Konklusjon: Jo høyere slitasjeindeks (Treadwear), jo lenger levetid på dekket.


Traksjonsevne: Veigrepsindeks

Dette gir en oversikt over veigrep på våt vei. Indeksen varierer mellom AA og C. C tilsvarer den laveste indeksen.

Konklusjon: Jo høyere veigrepsindeks, jo kortere bremseavstand.


Temperatur: Indeks for opphetningsresistens

Denne indeksen viser hvor motstandsdyktig dekket er mot oppvarming, og hvor godt det sprer varmen. Den går fra A til C, hvor C er minimumskravet.