Klikk her for å søke

Trykkvariasjoner – høyde og temperatur

Å tenke på eventuell trykkvariasjoner i høyden kan virke vanskelig, men det kan være svært praktisk for å vite om man må endre på dekktrykket, for å opprettholde yteevne.

Her er noen forklaringer som lar deg forstå hva som skjer når du kjører i fjellet.

For det første avhenger det atmosfæriske trykket av høyden en befinner seg i. Jo høyere opp man kommer, jo lavere blir trykket.

Om du fyller dekket til et trykk på 2,4 bar ved havnivå, vil trykket øke jo høyere opp du kjører, ettersom luften rundt vil gi gradvis mindre motstand.

Det er ikke alt. Etter hvert som man stiger høyere opp, blir det kaldere og mindre luft.

Luften er en gass, og følger derfor visse fysiske lover. En av disse lovene er at når temperaturen på en gass blir lavere, så vil gassen trekke seg sammen, som vil gi lavere trykk.

Så når den utvendige temperaturen faller, påvirker det temperaturen på luften i dekket. Trykket blir lavere.

Disse to fenomen – stigning i trykk på grunn av differensialendring mellom dekktrykk og utvendig lufttrykk, og trykktap på grunn av gassavkjøling – utjevner hverandre.

Derfor varierer ikke dekktrykket betydelig mellom små og store høyder (men det kan være lurt å utstyre seg med vinterdekk eller snøkjetting).