Klikk her for å søke

Kjøremotstand – drivstofforbrukets sorte får

Man snakker ofte om svak kjøremotstand som salgsargument som følge av de europeiske reglementeringene i forhold til miljøvern. Men hva er det egentlig snakk om?

Kjøremotstand er energien som brukes når dekket forvrenges i kontakt med bakken, og den resulterende friksjonen. Kjøremotstanden avhenger av gummiens viskoelastiske egenskaper, som også kalles hysterese.

Den hører til under den generelle bevegelsesmotstand som alle kjøretøy påvirkes av (inerti, lufttrekk osv.).

En sjåfør som vil bruke mindre drivstoff må ta hensyn til kjøremotstanden, da dette er en viktig faktor for å spare store mengder drivstoff.

Det er allment kjent at dekk med en gummisammensetning med en stor mengde silisium medvirker til en lavere kjøremotstand enn hos andre dekk.

Andre elementer å ta hensyn til er:

  • Hjulets vekt (felg + dekk): Jo lettere hjulet er, jo mer drivstoff sparer du.
  • Dekksidenes hardhet. Jo stivere dekksidene er, jo mindre deformering på dekket, og jo mindre forbruk.
  • Kvaliteten på veilaget (som ikke kan endres av bilisten).

Hvordan måles kjøremotstand?

Da den følger svært presise normer (ISO 28580), så måles kjøremotstand i et laboratorium med en romtemperatur på 25 °C. Til dette brukes en sylinder (se bildet) med et test-dekk, med en gitt belastning trykk.

En første måling foretas uten dekk. Sylinderen snurrer på tomgang, og man måler den nødvendige styrken for å utføre denne bevegelsen. Så utføres en ny måling med dekket på, og man beregner nok engang hvor mye energi som må til for å dreie sylinderen.

Tilslutt regner man på differansen mellom de to målingene og man får et par som kalles dreiemotstand som angis i kg/tonn.


Verdt å vite:

Når man skifter ut et brukt dekk med et nytt, øker kjøremotstanden de første månedene i gjennomsnitt med 20 %, som tilsvarer en svak økning i drivstofforbruk de første månedene.

Kjøremotstanden kan variere i løpet av en kjøretur. Når dekkene er oppvarmet blir motstanden mindre.

Motstandens koeffisient forklarer hvorfor enkelte bilister velger dekk med imponerende profiler, ettersom motstanden spres over en større flate, og dette forbedrer levetiden på dekket.