Klikk her for å søke

Hva er et regummiert dekk?

Regummiering er en teknikk som forlenger et dekks levetid. Man erstatter slitebanen på et brukt dekk med et nytt dekk og tar vare på den opprinnelige casingen.Denne teknikken er kun anvendelig for slitte dekk som er gjenbrukbare.

Regummierte dekk, kan man stole på dem?

Alle regummierte dekk undergår nøye gransking. Siden januar 2002 blir de dessuten underlagt samme kvalitet- og sikkerhetstester som nye dekk før de selges. De må være stemplet med «retread».

Fordeler Ulemper
Økonomiske

(40 % billigere enn nye dekk)
Støy
Regummierte dekk har stort sett høyere støynivå
Miljøvennlige
(reduksjon av dekkavfall)
Bremsing
De har noe lavere yteevne enn nye dekk

Regummiering er i hovedsak aktuelt for lastebiler (85 %) og kun 12 % salget går til personbiler.

De beste merkene på regummierte dekk

DekkLeader anbefaler flere dekkmerker som er spesialiserte på regummiering.

Marangoni Det italienske merket mestrer helt og holdent regummieringsprosessen. Yteevnen tilsvarer nye dekk, og er ledende på markedet for regummiering. Livsgaranti på Marangonidekk garanterer de kjøpte dekkene mot enhver skade som finner sted ved vanlig bruk eller mot fabrikasjonsfeil
Blackstar Merket Blackstar er et fransk dekkmerke som har spesialisert seg på regummiering. De er ledende på dette området og er særlig kjent for sine regummierte 4x4-dekk.
Laurent Merket er spesialisert innen regummiering av industrielle dekk. Det er et datterselskap av Michelin-gruppen.
Goodyear - Dunlop Regummiering hovedsakelig til lastebiler. Optimal kvalitet.
Insa Turbo Siden 1988 har merket vært tilstede på markedet for regummierte dekk. Det er anerkjent for sin banebrytende teknologi som lar dem produsere regummierte dekk av høy kvalitet.

Hva går regummiering ut på?

Det er en teknikk som består av tre atskilte faser.

1 Pussing Dette skjer etter at slitebanen er fjernet. Slik renser man med riktig verktøy de skadde delene av casingen.
2 Lapping Her "lappes" delene som ble fjernet ved børstningen med nye materialer (forsterkninger, beltelag)
3 Regummiering I denne fasen legges ny gummi over hele slitebanen. Operasjonen utføres ved hjelp av datamaskin.