Klikk her for å søke

Felgvektens innvirkning

Har felgvekt og kupévekt den samme innvirkningen på et kjøretøys yteevne? Vil med andre ord en vektøkning på 5 kilo på hjulene kunne sammenlignes med en 5 kilos vektøkning i kupeen? Nei, fordi hjulet (felg og dekk) er en ikke-suspendert masse som påvirkes av to krefter:

  • Overføringsenergi, da hjulet kjører fremover
  • Rotasjonsenergi, ettersom hjulet snurrer.

En ikke-suspendert masse er en del av kjøretøyet som følger veibevegelsene. Å legge til 1 kilo ikke-suspendert masse tilsvarer flere kilo suspendert masse.

For å optimalisere yteevnen om sommeren, er det svært viktig å minke de ikke-suspenderte massene på kjøretøyet ditt. Slik forbedrer du akselerasjon, bremsing, veigrep, komfort, og du senker drivstofforbruket.

For å optimalisere yteevnen om vinteren, er det viktig med veigrep. Det anbefales å ha tyngre dekk for å forbedre veigrep og kjørestabilitet, ettersom kontaktstyrken mellom hjulet og bakken vil være større. Det er derfor mange bruker stålfelger om vinteren, som ofte er tyngre, og alufelger om sommeren.

Akselerasjon og bremsing

Jo tyngre hjulet er, desto mer kraft må til for å få det i bevegelse eller stanse.

Et tungt hjul krever flere kraftpar, som vil senke akselerasjonen. Et lett hjul vil derimot gi bedre akselerering.

Det er lettere å stanse et roterende hjul på 1 kilo enn ett på 100 kilo, fordi det har utviklet mindre inerti. Jo tyngre hjulet er, jo mindre effekt har bremsingen.

Drivstofforbruk

Drivstofforbruket ditt avhenger delvis av energien motoren din trenger for å øke farten.

Som vi allerede har vist, vil et lettere hjul bruke mindre energi på å akselerere.

Med lette hjul kreves det altså mindre av motoren for den samme akselereringen, og dette vil spare drivstoff.

Andre kriterier for yteevne

Felgvekten er ikke det eneste som på virker ditt kjøretøys yteevne.

  • Felgens hardhet: Jo mer rigid en felg er, jo bedre er veigrepet, for dette minker sjansen for utskeielser i svinger (forskjell mellom eiker med og uten press).
  • Varmespredning: Metallene som brukes i alufelgproduksjon er gode varmeledere. Metallene sprer bedre varmen som kommer fra bremsene og senker risikoen for overopphetning.