Klikk her for å søke

Kontaktsone: Farene ved for lavt og for høyt dekktrykk

Dekkene på bilen din virker kanskje imponerende og trygt forankret i asfalten. Men likevel er dekkets kontaktflate bare på noen kvadratcentimeter. Det er veldig viktig å overholde sikkerhetsreglene, for ikke å sette seg selv unødvendig i fare.

Kontaktområdet på et dekk er begrenset, selv under de beste forhold. Derfor trenger man å sjekke dekktrykk jevnlig. Feil trykk i dekket kan drastisk senke kontaktflaten, slik som på illustrasjonen under.

Tykket må sjekkes jevnlig, for ytre fremtreden kan av og til virke misledende.


Et annen viktig punkt er hellingsvinkelen. Som forklart i guiden, så gir en kraftig helningsvinkel mindre kontaktflate med veien. Skjemaet under illustrerer denne situasjonen.


Med en kraftig hellingsvinkel er det mer behagelig å foreta krappe svinger. Men til gjengjeld blir kontaktflaten drastisk redusert!

Det er disse små, umerkelige endringene som vil få betydelige konsekvenser på kjøretøyets atferd.

Kontaktflaten må sjekkes jevnlig for å risken for vannplaning. Husk på at risiko for vannplaning har like mye med kontaktarealet å gjøre som dekkmønsteret på slitebanen.

Forhold mellom høyde og kontaktflate

Slik som illustrasjonen viser, varierer kontaktsonens form med dekkets høyde, enten den er høy (65, til venstre) eller lav (35, til høyre).