Klikk her for å søke

Hvordan justere trykk i forhold til hastighet

Visste du at det kan være lurt å justere dekktrykket når man skal kjøre i høy hastighet? Vanligvis er ikke dette noe å tenke på, ettersom fartsgrensene i Europa tvinger oss til å kjøre i moderat hastighet.

Likevel vil vi presisere noen ting for de av oss som beveger seg utenfor reglene.

På grunn av belastningen de utsettes for, vil dekksidene undergå en lett forvrengning og slitebanen synker sammen i kontakt med veien.

Defleksjonsfenomenet på dekk i høy hastighet

Ingeniører bruker utrykket defleksjon for å snakke om utregningen av forskjellen på "upresset" radius (mellom dekkets øvre del og sentrum, altså delen av dette som ikke utsettes for forvrengning under kontakt med veien) og "presset" radius (mellom dekkets nedre del og sentrum, altså delen som synker sammen i kontakt med veien.)

Jo høyere hastighet, desto mer vil dekkene forvrenges og får en betydelig sammensynking på slitebanen. Med andre ord: Jo fortere en sjåfør kjører, jo mer tydelig blir defleksjonen på dekket. I tillegg vil belastningskapasiteten minke.

Dekktrykket må tilpasses hastigheten du pleier å kjøre i, for å kunne opprettholde optimal yteevne og sikkerhetsnivå.

Hvilket trykk til hvilken hastighet?

La oss ta et standarddekk som eksempel med målene 215/50R17 91W, med tilnærmet rotasjonstall på 520 per kilometer. I 50 km/t er rotasjonstallet omtrentlig 7 omdreiinger i sekundet. Når hastigheten øker til 240 km/t vil tallet bli minst 35 omdreiinger i sekundet! Helt konkret blir det en defleksjon av dekket hvert 28. millisekund. Jo høyere hastighet, jo mer betydelig er forvrengningen.

ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) anerkjenner at defleksjonsfenomenet har en betydelig innvirkning og bør reduseres for ikke å utsette bilister som kjører i høy hastighet for fare.

ETRTO har derfor anbefalt en justering av trykk og belastning i forhold til kjørehastighet. I høy hastighet anbefales høyere dekktrykk en hva som rådes på dekksiden.

Hvilket trykk til hvilken hastighet?

Ved å ta utgangspunkt i trykket som anbefales av produsenten under vanlige kjøreforhold, må trykket økes gradvis i forhold til hastigheten. I eksemplet under vil trykket på 2,4 bar, som er det som er anbefalt av produsenten for et 215/50R17 91W dekk, kunne økes med 0,10 bar for hver økning med 10 km/t.

Men selvfølgelig, med mindre du kjører Formel 1 løp, så er det umulig å justere trykket mens du kjører. Sjekk derfor trykket på forhånd før du bedriver ablegøyer.

+10km/h = øk trykket med +0.10 bar

Så, mens kjørehastigheten fremdeles stiger, vil den belastningsindeks som angis på dekksiden minskes med 5 % for hver 10 km/t, helt til hastigheten er økt med ytterligere 30 km/t.

+10km/h = -5 % belastningskapasitet

I vårt tilfelle kan 215/50R17 91W dekket med en standard belastningsindeks tåle 671 kilo. Nå er belastningskapasiteten kun på 570 kilo, når dekket er montert på en bil som kjører i 270 km/t.