Klikk her for å søke

Hva er innpresningsdybde på felg (offset)?

Innpresningsdybde på felg er avstanden (i millimeter= mellom midten av felgen og støtteoverflaten til fastsetting).

På en monoblokkfelg, er innpresningsdybden fast, og kan ikke endres. På en sammensatt felg, kan innpresningsdybden justeres og tilpasses til forskjellige kjøretøy.

Det er viktig å ta hensyn til følgende:

  • Jo større innpresningsdybde, jo "dypere" går felgen inn i hjulaksel. Så hvis innpresningsdybde er for stor, kan hjulet risikere å komme borti bremsebøylene eller støtdemperne.
  • Jo mindre innpresningsdybde er, jo mer vil felgen stikke ut mot veien. Er innpresningsdybden for lite, risikerer felgen å treffe karosseriet, ved rett kjøring eller i sving.

Det er altså mulig å montere en felg på et kjøretøy hvor med forskjellig opprinnelig innpresningsdybde. Innpresningsdybdevariasjon avhenger imidlertid av hvert enkelt kjøretøy og hvor mye plass som er tilgjengelig på hjulaksel.

Null innpresningsdybde

Innpresningsdybde er null idet støtteoverflaten er i felgens sentrum.

Positiv innpresningsdybde

Innpresningsdybde er positiv idet støtteoverflaten er mot utsiden av kjøretøyet i forhold til felgens sentrum.

Negativ innpresningsdybde

innpresningsdybde er negativ idet støtteoverflaten er mot hjulaksel av kjøretøyet i forhold til felgens sentrum.