Klikk her for å søke

Innkjøring og slitasje på motorsykkeldekk

Innkjøring

Nye dekk er dekket av en svært glatt beskyttelse som kalles avformingsvoks. Det anbefales på det kraftigste å kjøre uten for kraftige akselerasjoner og for krappe svinger i begynnelsen.

Kjør først noen kilometer og finn tilbake kontrollen før du kan nyte det nye dekkets yteevne fullt ut.

Slitasje på motorsykkeldekk

De nye dekkene våre har en slitasjeindikator. Ikke vent for lenge med å bytte ut dekkene, for dette øker risikoen for vannplaning og du mister veigrepet.

Selv om du ikke har brukt dekkene hyppig, så bør du skifte dem ut hvis de er noen år gamle eller viser tegn på slitasje. Da yter de mindre.