Klikk her for å søke

Slitasje av dekk

1. Lovlig mønsterdybde og slitindikator

Det europeiske regelverket krever en minimal mønsterdybde, som gjør det mulig for dekket å effektivt lede vann. Det varierer fra land til land, men hovedsakelig ligger det på 1,6 mm.

De fleste dekk har slitindikatorer i rillene på slitebanen, som viser når det er på tide å skifte dekkene.

slitindikator dekk

Det finnes andre systemer for å måle dekkslitasje.

  • Den numeriske slitindikatoren, som går ut på å gravere inn tall på slitebanen som vil slites vekk etter hvert.
  • Endring av farge. Den indre gummien vil endre farge til oransje når dekket er slitt.
  • En dybdemåler (dette verktøyet kan kjøpes på alle bilverksteder)

2. Dekkslitasje: Bedøm problemet

Det er viktig å kunne avgjøre de eventuelle årsakene til unormalt dekkslitasje. Svært ofte er det knyttet til dårlig dekktrykk (over- eller underoppblåst dekk), men andre faktorer (mekaniske problemer – hjulutmåling, balansering, suspensjon overføring) kan også være innvirkende for prematur slitasje på dekket.

SlitasjeproblemerÅrsaker
Dekkskuldrene (ekstremitetene på slitebanen) brukes raskere enn sentrum på slitebanen

dekkskulder
For lavt dekktrykk
Dekkene har ikke blitt byttet om på lenge
Svingning i for høy hastighet
Felger og dekk er dårlig tilpasset
Slitebanens sentrum slites raskere enn dekkskuldrene.

slitasje slitebane
For høyt dekktrykk
Felger og dekk er dårlig tilpasset
Dekkene har ikke vært byttet om på lenge
En av sidene slites unormalt raskt.

usure anormale pneu
Dekkene har ikke vært byttet om på lenge.
Dårlig utmålte hjul, problemer med geometrien og hjulutmålingen
Ett (eller flere områder) på slitebanen slites unormalt raskt.

usure anormale pneu
Dårlig stand på binding- og suspensjonsorganene.
Dårlig balansering av dekkene
Bremsing eller akselerasjon var for brå
For lavt dekktrykk
Diagonal slitasje

usure diagonale
Dårlig justering av hjul, problemer med geometri og hjulutmåling.
For lavt dekktrykk
Dekkene har ikke blitt byttet om på lenge
Dårlig balansering av dekkene

3. Fordelene med VAI (Visual Alignment Indicator)

Prematur slitasje av dekk kan komme av en feil i hjulutmålingen. VAI indikatoren er et verktøy som lar deg oppdage et utmålingsproblem og kontrollerer slitasjen på hvert hjul uten elektronisk måleutstyr. VAI består av fem par med gummilameller som legges med dekkskuldrene. Etter noen tusen kilometer kan man sammenligne de graderte indikatorene som finnes på en dybde som varierer fra 1-4 mm, for å kontrollere om skulderslit er det samme på begge sider av hjulakselen.

visual alignment indicator vai

Innkjøring

Må man kjøre inn et bildekk?

Ja, det er viktig med lett innkjøring av et bildekk.

Rett etter fremstilling er dekkene innpakket i et smøremiddel, så de er lettere å få ut av formen. Dette vil det fortsatt være rester av når de selges.

Derfor må man kjøre i moderat hastighet de første 200-400 kilometerne.

Atferden til hvert dekk varier med merke og profil, så ta deg tid til å venne deg til de nye dekkene dine.

Unngå brå bremsinger i begynnelsen, og også hurtige akselereringer.