Klikk her for å søke

Hvordan oppbevare ubrukte dekk?

Har du endelig bestemt deg for å kjøpe nye vinterdekk? Klar for å møte vinteren og isbelagte veier?

Men hvor skal du oppbevare hjulene som overvintrer? Det er mye lettere å vite hvor de ikke skal oppbevares. Ikke på barnerommet (der er det stor fare for punktering), ikke på kjøkkenet (hvor det finnes fete produkter og høy temperatur) og heller ikke på badet (hvor det er fuktig).

Her er det en liten oppsummering av hvilke hensyn som bør tas når man skal oppbevare dekkene sine best mulig.

Dekk er ikke laget for oppbevaring over lengre tid. Som regel vil oppbevaring over flere måneder under ikke ideelle forhold ha negativ effekt på dekk.

Oppbevaring av avmonterte dekk

Dekkene må vedlikeholdes i ly for sollys (ozon har en nedbrytende effekt på gummi) og i lav temperatur. Rommet må være godt ventilert (uten gjennomtrekk).

En kjeller eller verksted er bedre enn et loft eller garasje, da disse ofte har store temperatursvingninger.

Dekkene må stilles opp loddrett for å unngå deformeringer og dermed gjøre monteringen enklere. De må ikke henges opp eller stables på dekksiden.


Hvis du stiller dekkene opp med den hvite skriften opp mot hverandre, er det viktig at denne overlappes fullstendig, for å unngå at fargen smitter over.

Det er også mulig å pakke hvert dekk i en svart søppelsekk, hvor man er nøye med å få ut mest mulig luft. Slik beskytter du dekket fra støv og fukt.

I dekk med luftslange må luften slippes halvveis ut ved oppbevaring.

Vær nøye på å inspisere dekket grundig før du monterer det, for fukt kan sette seg på de metalliske lagene på dekket, og det kan komme fremmedelementer i luftventilen.

Det er veldig viktig å rotere de avmonterte dekkene jevnlig, for å unngå deformering på den ene siden.

Oppbevaring av dekk på felger

Det beste er uten tvil å oppbevare dekk som er montert på felger. Men dette krever at man har et ekstra sett felger. Det er viktig å oppbevare dekkene på dekksiden, og ikke loddrett. I motsetning til dekk uten felger, så kan disse dekkene henges opp.


Fordeler: Ingen deformering ved oppbevaring.

Det lønner seg også å snu hjulet med jevne mellomrom for å unngå en hver form for sammensynkning.

Er et sammensunket dekk ubrukelig?

Dekk som er sunket sammen som følge av dårlig lagring, vil som regel jevne seg ut etter at det er blitt varmt. Likevel vil en sammensynkning som følge av en lang periode uten rotasjon (over seks måneder) risikere uopprettelige skader.

Enkelte dekk er mer sårbare enn andre

  • Dekk med høy yteevne med høyere hastighetsindeks er mer utsatt for sammensynkning. Dette kommer av andre egenskaper ved nylonet som er brukt under produksjonen.
  • Et dekk med smal profil er også mer følsom for sammensynking og utflating.
  • Dersom dekket er montert på felg må det være pumpet opp til anbefalt trykkmengde, for økt motstandsdyktighet.

I tilfellene nevnt over er det ytterst viktig å merke dekkene (foran venstre, foran høyre, osv.) for å kunne følge sikkerhetsforskriftene om dekkenes rotasjon.

Oppbevaring av dekk som er montert på kjøretøy

For ikke å ødelegge dekkene dine på kort tid, er det viktig å avlaste dekkene for kjøretøyets vekt, ved å sette dette på kiler. Dersom dette er umulig, må dekktrykket økes med 25 % og kjøretøyet må flyttes på hver tredje måned.

Det er viktig å flytte på stillestående kjøretøy hver tredje måned for å unngå sammensynking.