Klikk her for å søke

Dekktrykk ved konkurransekjørsel

Tabellen under viser detaljer over dekktrykk for konkurransekjøring. Ingen av disse er godkjent for veikjørsel. Man må derfor gjenopprette originaltrykket utenfor banen.

Trykkene under er utelukkende veiledende. En erfaren sjåfør står fritt til å endre disse etter eget ønske, innenfor de tekniske begrensningene. Trykket må justeres per 0,15 bar for å øke presisjonen.

For å unngå ujevn slitasje med DOT-godkjente dekk, bør ikke trykket være for lavt. Et for lavt trykk vil føre til dannelsen av en liten slitasjesirkel på slitebaneavstiver. Et korrekt trykk forhindrer dette noe.

Sjåførens atferd er helt klart den viktigste faktoren for jevn slitasje.

Type kjøretøyStillingTrykk
ForhjulstrekkFor2.4 / 3.15 bar
Bak2.1 / 2.8 bar
Motor for-/bakhjulstrekkFor2.4 / 3.15 bar
Bak2.1 / 2.8 bar
Motor for-/bakhjulstrekkFor2.4 / 3.15 bar
Bak2.4 / 2.8 bar

Hvordan redusere eller øke undersving eller oversving?

Tabellen under angir endringer på dekk og geometri for konkurransekjøring. Ingen av disse er godkjent for veikjørsel. Man må derfor gjenopprette originaltrykket utenfor banen.

Justering Senke undersving Senke oversving
Dekktrykk foran Lavere Høyere
Dekktrykk bak Høyere Lavere
Bredde fremre dekk Bredere Smalere
Bredde bakre dekk Smalere Bredere
Helling på forhjul Positiv retning Negativ retning
Helling på bakhjul Negativ retning Positiv retning
Camber forhjul Åpne Lukke
Camber bakhjul Lukke Åpne
Sporing forhjul Positiv retning Negativ retning
Suspensjon foran Mykere Hardere
Suspensjon bak Hardere Mykere
Stabiliseringsstang foran Mykere (tynnere) Stivere (tykkere)
Stabiliseringsstang bak Stivere (tykkere) Mykere (tynnere)
Massefordeling Mest vekt foran Mest vekt bak

Kjøring i regnet

Det anbefales å øke dekktrykk med 0,4-0,7 bar i forhold til trykk på tørr vei for å senke faren for vannplaning.

Vannplaning finner sted når et vannlag dannes mellom dekket og veien. Dette vannlaget skiller dekket og veien og fører til manglende manøvreringskontroll.

Øking av trykket gjør dekksiden rundere og senker avbøyingsvinkel.

Slik blir kontaktflaten trang og smal. Det holder også dekkmønsteret åpent for optimal pumping av vann.