Klikk her for å søke

Punktering - reparere eller skifte dekk?

Ingenting er mer ubehagelig for en sjåfør enn å oppdage at dekket er flatt like før man setter seg bak rattet. Eller å høre den urovekkende lyden av et dekk som trekker sitt siste åndedrag mens man kjører i full fart på motorveien. Heldigvis er vi kommet langt siden 50-tallet. Derfor sprenger ikke dekkene som ballonger, og moderne teknologier som Runflat og Tubeless gjør at man unngår ubehag. Selv standarddekk i den lavere enden av kvalitetsskalaen har forbedret soliditet.

På denne siden vil vi opplyse deg om:

Forskjellige former for punktering

Fremmedlegeme: Et fremmedlegeme har trengt inn i slitebanen og ført til raskt eller langsomt trykksvinn. Som regel er det spiker, skruer, glasskår eller spisse steiner som skyldes disse punkteringene.

Feil i trykket.: I motsetning til hva mange tror, så er det ikke for mye trykk som er mest risikofylt, men derimot for lite trykk. Faktisk så kan det å kjøre med for lavt trykk skade dekkets infrastruktur og øke kjøremotstanden. Risikoen for punktering blir derfor svært høy og vanskelig å oppdage.

Hva gjør man ved punktering?

Her er det ikke snakk om å skifte hjul, men å reagere riktig på en punktering for å begrense uhell.

Ofte vil hovedinstinktet være å stanse det øyeblikket man kjenner at det er styreproblemer. Men når et drastisk trykksvinn har funnet sted, som en eksplosjon, er det lurest å øke farten en smule for å gjenvinne nok veigrep til å stanse bilen skikkelig

Husk at hvis du fortsetter å kjøre med punkterte dekk, blir mulighetene for å få reparert dekket på verksted drastisk redusert.

Bruk av lappespray eller reservehjul.

Lappespray

Det er mulig å reparere et tubelessdekk (dekk uten luftslange) midlertidig med lappespray, dersom skadene ikke er for store. Lappesprayen inneholder en mousse som fyller dekket.

Man må lokalisere punkteringsområdet for å fjerne fremmedlegemet og fylle dekket med lappesprayen. Når dette er gjort anbefales det å kjøre videre med sterkt redusert hastighet.

Reservehjul

Dersom midlertidige reparasjonsforsøk mislykkes, bør man bruke reservehjul. Det er derfor viktig å sjekke trykke på dette regelmessig.

For å skifte hjul, bør du begynne med å trekke i håndbremsen og sette bilen i gir, for å immobilisere kjøretøyet under operasjonen.

Løsne felgskruene, løft bilen med jekken og skru ferdig skruene for å løsne hjulet. Sett så på reservehjulet og skru igjen skruene. Når bilen er på bakken, strammes skruene én gang til.

Reservehjulet er ikke som andre hjul og bør ikke kjøre over 80 km/t! Det må ikke erstatte et punktert dekk over lengre tid.

Hvordan forsikre seg om at et dekk er skikkelig reparert?

Med mindre du har et reparasjonssett for tubelessdekk, og vet hvordan du skal bruke det, er det viktig å komme seg til et verksted.

Enkelte skruppelløse verksteder vil ta godt betalt for reparasjonen.

Slik skal dekket repareres:

  • Skadeomfanget skal kontrolleres.
  • Den innvendige dekkmembranen må repareres.
  • Hullet fra fremmedlegemet må fylles.

For å kontrollere skadeomfanget er det nødvendig å avmontere dekket fra felgen, og inspisere både utside og innside nøye. Av og til kan et dekk som virker reparert på utsiden vise seg å være ubrukelig.

En enkelt stopper garanterer ikke et reparert dekk, ettersom ingenting garanterer at luften ikke slipper ut. Klistrelapp vil heller ikke fungere, da fukt kan trenge inn og øke rustprosessen.

For at dekket skal repareres skikkelig, må den indre membranen rengjøres og renses for urenheter, tettes og smurt inn med spesial lotion, da gummikomponenten som sikrer dekkets lufttetthet trenger spesialbehandling for optimal yteevne.

Runflat-teknologi

Dette er dekk som ble utviklet av Michelin (PAX) og blir i dag produsert hos de fleste store produsenter. De har en forsterket gummi på sidene, som tillater dem å takle vekten på kjøretøyet selv ved punktering, takket være de stive dekksidene. Ved punktering er det mulig å kjøre videre på nedsatt hastighet (80 km/t) til nærmeste verksted Runflat-dekkene har følgende markering på siden, i henhold til produsenten: ZP, SSR, ROF, EMT, RFT og BSR.

Feller å unngå ved bytte av dekk

Kan man erstatte Runflatdekk med vanlige dekk?

Det er mulig men ta hensyn til følgende punkter:

  • Det er obligatorisk å eie et anti-punkteringssett, og et reservehjul.
  • Dersom ditt kjøretøy er sertifisert til å kjøre med Runflat, vil bruk av vanlige dekk kunne skape ubalanse (se vår artikkel om uavfjærede masser for flere detaljer).

Kan man erstatte vanlige dekk med Runflatdekk?

Nei, og av flere årsaker:

  • Det kreves av man har en dekktrykkmålingsmaskin, på grunn av de bærende dekksidene.
  • Runflatdekkene veier mer enn vanlige dekk, og dette vil ha negativ påvirkning på kjøretøy som ikke er sertifisert til dette.
  • Runflatdekkene må monteres på Runflatfelger (til høyre på bildet under) med mer markerte relieffer, som forhindrer at dekket løsrives ved trykktap.

Holder det å bare skifte det punkterte dekket?

Det er viktig å ha samme slitasje nivå på samme hjulaksel (5 millimeters forskjell på mønsterdybden) og samme dekk (samme type, samme mål). Stort sett blir du da nødt til å skifte ut to dekk.

Når det gjelder biler med firehjulstrekk, anbefales det å skifte ut alle fire dekk, da utskifting av det punkterte dekket kan skape en ubalanse i anti-hjulspinnsystemet eller stabilitetskontrollen. I enkelte tilfeller kan dette påføre kjøretøyet betydelige skader. Det holder å bare bytte det punkterte dekket dersom de tre andre dekkene er nye, eller tilnærmet nye.