Klikk her for å søke

Nitrogenfylte dekk

Når man leser enkelte artikler i spesialiserte bilblader, eller ved å gå inn på nettdebatter, kan man til tider få inntrykk av at nitrogenfylte dekk er mye bedre enn dekk fylt med luft. Det stemmer at de nitrogenfylte nå er blitt helt alminnelig innen sektorer som handels- og militærluftfart, ved banekjørsel under veddeløp og på store anleggsmaskiner.

Er det aktuelt å gå over til nitrogendekk for alle? Ikke sikkert.

Luften vi puster inn er en gasstype som består av 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % diverse elementer. Nitrogen forekommer derfor i stor grad i luften vi vanligvis pumper inn i dekkene våre. Vel vitende om at nitrogenpumping gjør det mulig å få nivået opp på maksimum 99 %, kan forskjellen virke ubetydelig.

Som med de fleste gasser er nitrogen underlagt utvidelse, som finner sted ved temperaturøkning, og sammentrekning, som finner sted ved temperaturfall. I praksis gir det en trykkstigning på 0,1 bar for hver åttende økte grad, og omvendt.

Ekvivalens

  1. Akkurat som oksygen er nitrogen følsom for temperaturendringer. Derfor er det viktig å øke trykket en smule på høsten. Akkurat som oksygenet (rødt) slipper nitrogenet (blått) ut gjennom gummien, dog noe langsommere.
  2. Selv om nitrogenpumpingen beskytter de interne bestanddelene mot rust (nitrogen tåler ikke vann, i motsetning til luft), er det viktig å huske at oksygenet hele tiden trenger gjennom dekket fra utsiden, takket være trykket fra atmosfæren, og at det fortsatt vil finne sted noe rust.

Fordeler

  1. Nitrogenpumping medvirker til et naturlig trykkfall (uten utvendig hjelp) som er lavere enn oksygenets. Dette passer godt til pumping av dekk på veteranbiler, som kjører svært lite, men også til bobiler og campingvogner.
  2. Nitrogenet er i tillegg en stabil gassart, som kun reagerer moderat på temperaturstigningen fra rullemotstanden. Dette gjør det mulig å komme opp i høy hastighet på bane, uten å skade dekkets yteevne.

Ulemper

  1. Nitrogenpumping er dyr i forhold til oksygen, som finnes overalt gratis i luften.
  2. Av og til kan det være vanskelig å finne nitrogen, som kan føre til at bilisten utsettes for midlertidig risikokjørsel (som f.eks. å kjøre med for lavt trykk).

Bruk aldri en vakuumpumpe til å fylle dekket med nitrogen. Du kan forårsake permanente skader på interne strukturer som garanterer dekkets yteevne.