Antall beltelag på dekk og belastningsindeks.

Hva er et beltelag?

For å forbedre dekkets motstandsdyktighet er struktur på dekkstammen ytterst viktig. Beltelagene er lag med syntetisk belegg (Kevlar, nylon, polyester) som dekker hele dekkets bane fra bead til bead. De plasseres på strategiske steder på dekket.

  • I direkte kontakt med gummiringen, for å redusere gnissing mot felgen.
  • Utenpå et dobbelt lag av syntetisk gummi, som utgjør luftkammer på Tubeless-dekk.

Enkelte dekk har beltelag som overlapper hverandre i forskjellige vinkler. Dette gjør det mulig å skille mellom dekk med diagonalstruktur (lagene overlapper hverandre med en vinkel på 55 grader) og dekk med radialstruktur (lagene overlapper hverandre i rett vinkel på rotasjonsaksen).I dag er dekk med diagonalstruktur stort sett blitt erstattet av dekk med radialstruktur, bortsett fra til enkelte bruksområder.

Takket være teknologiske fremskritt, og oppfinnelsen av syntetiske fibre har materialet som brukes i beltelag utviklet seg kraftig.

Belastningsindeks/antall lag står skrevet på dekksiden og gjør det mulig å avgjøre maksimal belastning dekket tåler, med anbefalt dekktrykk fra produsenten.

Belastningsindeks på personbil har tall, mens belastningsindeks på varebil står i alfabetisk rekkefølge (jo nærmere z, jo høyere motstand, og tåler derfor høyere trykk og kraftigere belastning).

Før man tok i bruk belastningsindeks brukte man beltelagsindeks og/eller faktisk antall beltelag, som motstandsmåler. Jo flere lag, jo bedre motstand på dekkstammen.

I dag angir ikke belastningsindeks/antall lag det nøyaktige antall beltelag under gummien, men heller den motstandsdyktigheten som man tidligere hadde i diagonaldekk.

De fleste dekk til personbiler i dag har kun ett eller to beltelag. Når det gjelder varebilsdekk, med fabrikkindeks (10, 12 eller 14 lag), så har de faktisk ikke mer enn to eller tre lerretslag eller ett lag av stål

Da det generelt er slik at personbildekk er tenkt til å kunne holde en standard belastning, hender det ofte at det ikke er noen avmerking på dekksiden, eller kanskje bare SL (Standard Load).


Europeisk indekstabell over beltelag og maksimalt trykk/Personbil
BelastningsindeksForkortelseMaksimalt trykk
Standard belastningSL2.45 bar
Forsterket belastningXL2.8 bar
Europeisk indekstabell over beltelag og maksimalt trykk/varebil
BelastningsindeksAntall lagMaksimalt trykk
B42.45 bar
C63.35 bar
D84.35 bar
E105.30 bar
F126.30 bar