Personlig informasjon

Bedriftsinformasjon


Monter dekk med DekkLeader.com

Registrer deg på vår nettside for at nettkundene kan få levert dekkene sine til ditt verksted.

Ved mottakelse av dekk, kan du kontakte kunden og avtale et møte for å montere dekkene etter prisene du har angitt på nettsidene.

Fra din bedriftskonto kan du når som helst endre priser, åpningstider, ferietider og annen nyttig info for et vellykket samarbeid.

Din dekkleverandør

Kjøp dekk til billigst pris. Dette er helt nødvendig når man vil overleve i en såpass konkurransetung sektor.

DekkLeader tilbyr svært konkurransedyktige priser for at du kan komme med de beste tilbudene og likevel ha en levelig inntjeningsmargin.

Ved leveringsproblemer er vårt service team tilgjengelig via din bedriftskonto, og vil hjelpe deg med problemene.

DekkLeader er ikke bare en leverandør, de er også din partner.